Харківський медичний журнал
2015. №1.
Електронне наукове фахове видання
Kharkiv medical journal
2015. No 1.
Electronic scientific specialized edition

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет
Вченою радою Харківської медичної академії післядипломної освіти
(протокол №10 від 21 грудня 2014 р.)

ЗМІСТ CONTENTS
КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА CLINICAL MEDICINE
Єлоєва З.В., Філонова Т.О., Кисельова Л.П., Матвієнко С.О., Дяченко М.С. Значення рецидивуючої та персистуючої внутрішньоклітинної інфекції для розвитку хронічної соматичної патології у дітей Yeloieva Z.V., Philonova T.A., Kiseleva L.P., Matvienko S.A., Dichenko M.S. The meaning of returning ang persisting infections in development of chronic somatic pathology in children


admin
Яндекс.Метрика
Designed by BatonnSoft 2013-2018. Copying site materials is allowed provided the source.